Okruh Bechyně I

Datum závodu:9.4.2017
Start závodu:09:15
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF
Poslání soutěže:
Soutěž je zaměřena na testování vozů před novou sezonou, vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností při ovládání vozů na uzavřené trati a to pro posádky jak soutěžních, tak zcela civilních automobilů.


Účastníci soutěže:
Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let a s platným ŘP a spolujezdec starší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj.
Každý jezdec startuje na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.
S jedním vozem může startovat více jezdců (každý musí podat přihlášku zvlášť. Střídání se na voze je nutné nahlásit dopředu).

Spolujezdec se může závodu účastnit i jako jezdec. Spolujezdec může být členem jedné i více posádek.
Spolujezdce můžete v průběhu soutěže měnit, ale POZOR!!! každý musí být pojištěný, tzn.musí být při podání přihlášky vypsaný v přihlášce. Spolujezdců si můžete přihlásit i několik, i kdyby se následně soutěže neúčastnili,
výše startovného ani částka za pojistku se počtem nahlášených spolujezdců nemění. Bez přihlášení spolujezdců, čili následného pojištění nebude NIKDO do závodu vpuštěn.

Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba schváleného typu na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí být řádně připoutána bezpečnostními pásy (viz pravidla platná pro celý seriál závodů ADCup).
Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna, šíbr i dveře (zadní okna mohou být použita k odvětrání, ne však plně otevřena).
Boční okna mohou být nahrazena vhodným materiálem (dle přílohy J) a opatřeny certifikátem materiálu. Certifikát bude vyžadován při technických přejímkách. Bez certifikátu nebude vozidlo připuštěno ke startu!!!
Vozidlo nemusí mít platnou STK, SPZ (RZ), platné emise, zaplacené povinné ručení a nemusí obsahovat povinnou výbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. Musí však obsahovat hasící přístroj. Uchycení hasicího přístroje musí být způsobem, který zaručí při nehodě, že se hasicí přístroj neuvolní. Nicméně musí být použitelný okamžitě při potřebě a umístěn v dosahu sedící, připoutané posádky. Velmi důrazně doporučujeme mít vozidlo vybaveno řezacím nožem na pásy. Opět musí být umístěn tak, aby byl použitelný z pozice sedící připoutané posádky.

Nelze přihlásit vozidlo s otevřenou střechou tzv. kabriolet. Střešní okno nebude v tomto závodě řešeno.
V případě umístění nádrže uvnitř vozu, musí být použit ochranný kryt zachycující případný únik kapaliny do prostoru posádky. Vedení paliva vnitřkem vozu musí být zabezpečeno proti nežádoucímu porušení a následnému úniku paliva. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotí technický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného a to ani v poměrné části.

Pro celou soutěž jsou zakázány pneu typu slick!!!!! Použité pneumatiky musí mít po celou dobu závodu min. výšku
vzorku 1,6mm, pokud nejsou použity pneu určené pro rallye. (v případě nehody, při použití pneu typu slicknelisovaná
pneu- nebude pojišťovnou tato událost řešena, posádka za škody způsobené odpovídá sama).

Do závodu nebude přijato vozidlo s nevhodně uchycenou baterií.

Pro admin. přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce.

Pneu – jsou povoleny pouze pneu s lisovaným vzorkem, minimální výše dezénu pneu musí být 1,6mm. Nejsou
povoleny pneu typu Slick (bez lisovaného vzorku).

Další vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup 2017".
Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádka spatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti vrácení
startovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztráty ze zrušení RZ po posádce toto způsobující.

Povinné svícení:
Po celou dobu závodu není povinné svícení potkávacími světlomety.

Termín a místo:
Soutěž proběhne 09.04.2017 (neděle)
Místo konání: areál přilehlý letišti Bechyně.

Přihlášky a startovné:
Přihlášku musí doprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou na adresu,převodem nebo hotově ve firmě: Auto design, Skuherského 58, 370 01 Č .Budějovice. PO-PÁ 10:00-17:00
E-mail: autodesign@centrum.cz.,
Účet ČSOB: 235598107 kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce; konst. symbol 0008
Pořadatel nebude přihlášky potvrzovat.
Startovné: 1.500,-Kč (startovné) + 500,- (pojištění úrazu u a odpovědnosti na uzavřených tratích). Startovné je nutné uhradit včetně částky za pojištění, bez tohoto nebude platná přihláška.
Účast v závodě není možné vymáhat.
Pořadatel zaplacené startovné nevrací ředitelem vyloučené posádce, ani posádce, která se bez udání důvodu či řádné omluvy nedostaví včas na administrativní resp.technickou přejímku. Pořadatel si vyhrazuje právo
nepřijmout jakoukoliv posádku do závodu, bez udání důvodu, popř. při vyčerpání max.propustnosti.
Seznam přihlášených posádek bude zveřejněn na www.autodesigncup.cz

Ředitelství soutěže:
Ředitel soutěže Mráz Petr 606 325 812
Hl. rozhodčí Koukal Pavel
Výpočetní středisko Zemek Martin
Traťový komisař Karel Ladislav
Technický komisař Marchal Jaroslav, Koukal Pavel, Miloš Divič
Zdravotnické zabezpečení: ODZS České Budějovice
Vedoucí RZ: Pavlíčková Hanička

Harmonogram:
6:30 - 8:30 admin. přejímka a tech.přejímka (v této době možnost seznámení s tratí)
8:45 rozprava
9:15 start (uzavíracího vozu) do 1. kola
Druhé kolo bude následovat po dojetí posledního vozu v kole prvním
v časovém rozmezí určeném pořadatelem
časový harmonogram může být ještě do doby startu závodu upraven v prováděcích ustanoveních…
POZOR!! Vzhledem k faktu, že pojedeme tzv.dvoukolo, bude počet přijatých
posádek omezen.

Centrum soutěže:
Centrum soutěže a výpočetní středisko bude v areálu servisní zóny (v prostoru startu, cíle), kde budou též vyvěšeny výsledky závodu.

Vypsané třídy:
A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm;
A5 2WD – nad 2000ccm, A5 4WD – nad 2000ccm; A6 – diesel

Seznámení s tratí:
Jízda v protisměru RZ je zakázána! Maximální rychlost 50km/h. (překročení této rychlosti bude považováno za nesportovní chování, posádce nebude umožněn start do závodu.)

Popis tratě:
Závod je formou okruhové rychlostní zkoušky. Jedná se o část pojezdové letištní dráhy s přilehlými cestami v areálu letiště. Rychlostní zkouška bude mít délku cca 4,5-5km. Povrch je hladký, nerozbitý 100% asfalt. Trať je lemována porostem křoví, v povzdálí stromy. Šíře komunikace je cca 10m - s bočními výjezdy, které využijeme jako odbočky, ke zpestření průjezdu.
Předpokládaný počet průjezdů RZ 4x denní etapa – tentokrát pojedeme tzv. dvoukolo, vozidlo vjede do trati,
objede okruh dvakrát dokola a po odjetí druhého kola jede do cíle. Trať je tímto prodloužena na cca 4,5-5km,
V případě hladkého průběhu závodu, otočíme po druhém průjezdu soutěž do protisměru.
Vozy budou startovat za sebou podle přidělených startovních čísel a to bez určeného času.
Cíl je letmý.

Hodnocení:
Trestné body: za poražení, odsunutí pneu či kuželu mimo retardér = 2s. Za poražení, odsunutí pneu či kuželu v retardéru = 5s. Otevřené přední boční okno – trestné body. Nepřipoutání posádky, nepoužití ochranných přileb –
diskvalifikace. (neuvede-li pořadatel jinak, a to i v průběhu, nebo po skončení soutěže. Rozhodnutí bude dle rozhodčího faktu, hlavního rozhodčího závodu a ředitele závodu). Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování. Tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!
Požití alkoholických nápojů, nebo omamných látek je Zakázáno, posádka bude vyloučena ze soutěže také bez možnosti vrácení startovného.

Povinné reklamy:
Dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních vozech pod případnou diskvalifikací ze závodu!!

Generální sponzor:
AUTO Design TUNING České Budějovice – www.autodesign-tuning.cz
Další sponzoři, partneři:
RPKM s.r.o., HVP pojišťovna, CRnet.cz (výroba www stránek) , ToiToi, ODZS Č.Budějovice, Glazing autosklo

Pojištění:
V případě neúplného vyplnění přihlášky, nebo neúplného zaplacení startovného s výší pojistky nebude možno posádku přijmout do závodu!!!!! (pojištění se bude uzavírat ve středu před závodem) a bez pojištění nebude
posádka přijata do závodu. Při změně spolujezdce je též nutné uvézt údaje včas. Je možné měnit spolujezdce v průběhu závodu, je ale nutné do přihlášky vypsat jména a rodná čísla všech.

Občerstvení:
Možnost občerstvení na místě (stánkový prodej), není nákladem pořadatele

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Doporučujeme okolí Bechyně, Týna nad Vltavou, Hodonice
Pravidla platná pro celý seriál závodů AUTO Design Cup na www.autodesigncup.cz
Další doplnění nebo změny propozic na www.autodesigncup.cz