Třebonínský rallysprint II

Datum závodu:9.9.2017
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF

 

Mapa RZPřejezdy a servisní zóna 

 

Vážení, čtěte prosíme pozorně.

Doplnění informací k blížícímu se závodu:

Příjezd do servisní zóny je umožněn až v sobotu 9.9.2017 od 6:30 hod. Povrch: louka. Prosíme aby jste své servisy v servisní zóně zbytečně neroztahovali. Servisní zóna je soukromým majetkem a jen ochotou a vstřícností majitelů máme umožněn prostor potřebný k soutěži, proto Vás žádáme, aby jste se v tomto prostoru chovali ohleduplně k cizímu majetku.

Servisní zóna není přilehlá startu rychlostní zkoušky. Posádky budou muset přejet ze servisní zóny ke startu RZ. Je NUTNÉ, aby každá posádka jela přímo a bez prodlení ke startu RZ. V případě, že nebude posádka včas připravena k odstartování do RZ, budeme muset pozastavit časomíru a tím velmi zdržíme závod!!!!!!!

Po celou dobu závodu nebude povinné svícení na RZ.

Dále prosíme všechny účastníky i jejich doprovody, aby se nepohybovali v prostorách ohradníků u RZ. Jedná se o soukromý majetek a navíc se v ohradnících pohybují zvířata (býci).

Mějte prosím ohled na obyvatele okolních vesnic, proto prosím při ranním seznamovaní s tratí respektujte obyvatele a jejich spánek.

 

Pro tento závod je povinný hasící přístroj (2kg). !!! Vůz který nebude řádně vybaven hasícím přístrojem, nebude do soutěže převzatý. Nárok na vrácené startovné není.

 

RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELŮ a to jak na RZ tak na přejezdu.

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto bodů, pevně věříme že toto dopomůže k dobré budoucí spolupráci s občany obcí a jejich zástupci.

 

Ředitel závodu

Mráz Petr