Třebonínský rallysprint

Datum závodu:6.5.2017
Start závodu:09:15
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF

Ke stažení

Přejezdy a servisní zóna
Mapa RZ

 

Vážení, čtěte prosíme pozorně. 

Doplnění informací k blížícímu se závodu:

 Příjezd do servisní zóny je umožněn až v sobotu 06.05.2017 od 6:30 hod. Povrch: louka. Situace s místem pro servisní zonu je v této lokalitě kritická. Díky pochopení a vstřícnosti dobrých lidí, se podařilo místo pro servisní zonu najít, nicméně jsme plochou limitováni. Proto prosíme o solidaritu a respektování tohoto faktu, a prosíme, aby jste se pokusili o skromnost s místem. Servisní zóna je soukromým majetkem, proto Vás žádáme, aby jste se v tomto prostoru chovali ohleduplně k cizímu majetku. 

Servisní zóna není přilehlá startu rychlostní zkoušky. Posádky budou muset přejet ze servisní zóny ke startu RZ. Je NUTNÉ, aby každá posádka jela přímo a bez prodlení ke startu RZ. V případě, že nebude posádka včas připravena k odstartování do RZ, budeme muset pozastavit časomíru a tím velmi zdržíme závod!!!!!!!
Po celou dobu závodu nebude povinné svícení na RZ.
Dále prosíme všechny účastníky i jejich doprovody, aby se nepohybovali v prostorách ohradníků u RZ. Jedná se o soukromý majetek a navíc se v ohradnících pohybují zvířata (býci).
Mějte, prosíme, ohled na obyvatele okolních vesnic, při ranním seznamovaní s tratí respektujte obyvatele a jejich spánek.

Pro tento závod je povinný hasící přístroj (2kg). !!! Vůz který nebude řádně vybaven hasícím přístrojem, nebude do soutěže převzatý. Nárok na vrácené startovné není.

RESPEKTUJTE POKYNY POŘADATELŮ a to jak na RZ tak na přejezdu.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto bodů, pevně věříme že toto dopomůže k dobré budoucí spolupráci s občany obcí a jejich zástupci.

Ředitel závodu

Mráz PetrMaximální kapacita pro Třebonínský Rallysprint byla naplněna!!! Do závodu se již nelze přihlásit. Děkujeme za obrovský zájem o naši soutěž, ale bohužel jsme limitováni nedostatkem času.