PřihláškaOkruh Bechyně

ŘIDIČ
Jméno Příjmení
Rodné číslo
Bydliště
číslo ŘP
telefon
email
SPOLUJEZDEC
Jméno Příjmení
Rodné číslo
Bydliště
číslo OP
telefon
email
PŘIDAT DALŠÍHO SPOLUJEZDCE
AUTO
Auto
Obsah motoru
ccm
Rok výroby
Bezp. ochranný rám
Závodní sedačky
Závodní pásy
Skupina
Team

Platnost přihlášky je podmíněna zaplaceným startovným!


Odesláním této elektronické přihlášky prohlašuji, že mnou shora uvedené údaje jsou pravdivé, seznámil jsem se s propozicemi a klasifikačním řádem soutěže a s těmito souhlasím. Prohlašuji též, že na této automobilové soutěži jedu dobrovolně a na vlastní nebezpečí, jsem si vědom veškerých rizik z této soutěže pro mne vyplývajících. Souhlasím se zveřejněním osobních údajů dle potřeb pořadatele.

Nezávisle na sportovních řádech a platných zákonech se jezdci svojí účastí a podpisem přihlášky do závodu vzdávají všech práv uplatňovat nároky na pořadatele, jeho zástupce nebo funkcionáře, ať arbitráží, soudem či tribunálem nebo jiným neuvedeným způsobem, způsobené jejich činností nebo opomenutím.