https://www.high-endrolex.com/28

Přihláška | AUTO Design CUP

https://www.high-endrolex.com/28

PřihláškaŠpatný odkaz..

Platnost přihlášky je podmíněna zaplaceným startovným!


Odesláním této elektronické přihlášky prohlašuji, že mnou shora uvedené údaje jsou pravdivé, seznámil jsem se s propozicemi a klasifikačním řádem soutěže a s těmito souhlasím. Prohlašuji též, že na této automobilové soutěži jedu dobrovolně a na vlastní nebezpečí, jsem si vědom veškerých rizik z této soutěže pro mne vyplývajících. Souhlasím se zveřejněním osobních údajů dle potřeb pořadatele.

Nezávisle na sportovních řádech a platných zákonech se jezdci svojí účastí a podpisem přihlášky do závodu vzdávají všech práv uplatňovat nároky na pořadatele, jeho zástupce nebo funkcionáře, ať arbitráží, soudem či tribunálem nebo jiným neuvedeným způsobem, způsobené jejich činností nebo opomenutím.