Rallysprint Předotice

Datum závodu:11.5.2019
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF

Mapa RZ 1,2 Mapa RZ 3,4

Poslání soutěže:

Soutěž je zaměřena na vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností v ovládání vozů na uzavřené trati a prožití závodnické atmosféry. Důležité je uvědomění, že soutěžit se má pouze na uzavřených tratích a ne svévolně v obcích a veřejných prostranstvích.

 

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let s platným ŘP a spolujezdec starší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj. Každý jezdec startuje na vlastní náklady a vlastní nebezpečí.

S jedním vozem mohou startovat 2 a více jezdců  (každý musí podat přihlášku zvlášť). Střídání na voze je nutné oznámit při podání přihlášky, abychom vytvořili ve startovní listině dostatečný odstup, pro vystřídání jezdců na voze. Spolujezdec může střídat vozy.  V průběhu soutěže můžete střídat spolujezdce ale POZOR !!!! každý účastník závodu MUSÍ být nahlášen a pojištěn.!!!

Vozidlo nemusí mít platnou STK, SPZ (RZ), platné emise, zaplacené povinné ručení a nemusí obsahovat povinnou výbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. Musí však obsahovat hasící přístroj. Uchycení hasicího přístroje musí být způsobem, který zaručí při nehodě, že se hasicí přístroj neuvolní. Nicméně musí být použitelný okamžitě při potřebě a umístěn v dosahu sedící posádky. Vozidlo musí být vybaveno řezacím nožem na pásy, který musí být umístěn tak, aby byl použitelný z pozice sedící připoutané posádky.  

Důraz bude kladen na kontrolu uchycení baterie (doporučujeme horní držák přes baterii, kotvený v originálním závitu, bateriový popruh), zakrytého „PLUS“ pólu na baterii, uchycení rezervního kola a hasicího přístroje v autě. Do závodu nebude přijato vozidlo s nevhodným uchycením.

V případě umístění nádrže uvnitř vozu, musí být použit ochranný kryt zachycující případný únik kapaliny do prostoru posádky. Vedení paliva vnitřkem vozu musí být zabezpečeno proti nežádoucímu porušení a následnému úniku paliva. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotí technický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného a to ani v poměrné části.

Pro celou soutěž jsou zakázány pneu typu slick!!!!! Použité pneumatiky musí mít po celou dobu závodu min. výšku vzorku 1,6mm, pokud nejsou použity pneu určené pro rallye. (v případě použití pneu typu slick-nelisovaná pneu-se může posádka účastnit závodu s vědomím, že pořadatel nebere dále za tuto posádku odpovědnost, nebude pojišťovnou žádná škodní událost řešena, posádka za škody způsobené odpovídá sama, posádka musí použití pneu Slick oznámit technickému komisaři a podepsat souhlas s podmínkami).

Závodu se nesmí účastnit vozidlo s otevřenou střechou tzv. Kabriolet.

Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba schváleného typu na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí být řádně připoutána bezpečnostními pásy (viz pravidla platná pro celý seriál závodů ADCupu)

Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna i dveře (zadní okna mohou být použita k odvětrání, ne však plně otevřena).

Pro administrativní přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce.

Další vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup 2019".

Povinné svícení:

Po celou dobu závodu nemusí mít vozidlo rozsvícené potkávací světlomety.

Termín a místo:

Soutěž proběhne       11.05.2019 sobota (přejímky i závod)'

Přihlášky a startovné:

Startovné:   2.500.-Kč + 500,- pojištění odpovědnosti i úrazu posádky na uzavřených tratích. Startovné je nutné zaplatit v plné výši včetně pojištění.  

 

Přihlášku zasílejte na adresu: AUTO Design, Skuherského 58, 370 01 České Budějovice. Přihlášku musí doprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou, převodem nebo hotově, v plné výši včetně pojištění, ve firmě AUTO Design PO-PÁ 10:00-17:00. E-mail: autodesign@centrum.cz

ČSOB a.s.: 235598107;  kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce; konst. symbol  0008.

Pořadatel zaplacené startovné nevrací ředitelem vyloučené posádce, ani posádce, která se bez udání důvodu či  řádné omluvy nedostaví včas na administrativní resp. technickou přejímku. Pořadatel nebude přihlášky potvrzovat. Bez zaplaceného startovného nebude přihláška přijata. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout posádku do závodu bez udání důvodu, popř. při vyčerpání max.propustnosti. Účast v závodě není možné vymáhat.

Propustnost tratě je omezen !!!!

 

Seznam přihlášených posádek bude zveřejněn na www.autodesigncup.cz 

Ředitelství soutěže:

Ředitel soutěže: Mráz Petr 606 325 812

Hl. rozhodčí: Koukal Pavel

Výpočetní středisko: Zemek Martin

Traťový komisař: Karel Ladislav

Technický komisař: Marchal Jaroslav, Koukal Pavel

Vedoucí RZ: Hoďánková Hanička, Marková Monika

Zdravotnické zabezpečení: ODZS České Budějovice

Harmonogram:

11.05.2019        6:30 - 8:30            administrativní přejímka (v servisní zoně)

11.05.2019 6:30- 8:30                  technická přejímka (v servisní zoně)

11.05.2019 8:45                            rozprava (v servisní zoně)

11.05.2019        9:15     start uzavíracího vozu  do soutěže

11.05.2019 ??                              vyhlášení výsledků (cca 20min po dojetí posledního vozu soutěže)

Centrum soutěže:

bude upřesněno v PU (soutěž bude probíhat cca 1km od Písku, u obce Předotice, Drhovle,Čížová)

Seznámení s tratí:

11.05.2019      6:30 – 8:30 hod.            

RZ lze projet pod dohledem pořadatelů, policie a za dodržení pravidel silničního provozu s omezením max. rychlosti na 50km/h !!!   POZOR - trať nebude uzavřena!!!!!

Jízda v protisměru RZ je zakázána!

Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování,

tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!!

 

Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádka spatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti vrácení startovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztráty ze zrušení RZ po posádce toto způsobující.

 

Vypsané třídy:

A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm; A5-2WD  nad 2000ccm; A5-4WD  nad 2000ccm; A6 - diesel

Popis tratě:

Bude upřesněno v PU.

Délka tratě cca 5km – plánovaný počet RZ 3x denní etapa.  Povrch tratě – asfalt (2/3 tratě asfalt zánovní, 1/3 tratě starší asfalt). Trať: na uzavřené pozemní komunikaci. Systém Start a cíl v jednom bodě, RZ je okruhového typu, kdy se pojede  START- dvakrát dokola okruhem – CÍL.

Komunikace je širší a celá trať je rovinatější, v několika pasážích velmi rychlá (zde budou použity retardéry, za účelem zpomalení). Nicméně většina tratě je mezi loukami, takže bez stromů a sloupů.  

Je možnost, že trať pojedme 2x v jednom směru a 2x v protisměru. Toto je ovlivněné příznivým časovým průběhem závodu.

Hodnocení:

Trestné body: za poražení, odsunutí pneu či kuželu v retardéru i kuželů stojících mimo retardér – 5s.

Otevřená přední boční okna 10s. Nepřipoutání posádky, nepoužití ochranných přileb – diskvalifikace.

Nesportovní chování – diskvalifikace.

Požití alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek – okamžitá diskvalifikace a řešení Policií ČR.

Rozhodnutí bude dle rozhodčího faktu, hlavního rozhodčího závodu a ředitele závodu. Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování. Tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno !!!

Povinné reklamy:

dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních vozech pod případnou pokutou nebo diskvalifikací ze závodu!!

 

Generální sponzor:

AUTO Design-TUNING.cz     České Budějovice

 

Další sponzoři a partneři:

HVP pojišťovna, ODZS Č.Budějovice, CRnet.cz, Toi Toi ČB, AMA-Auto Marchal,

Poděkování:

Obci Předotice, Drhovle, Čížová, dotčeným orgánům spojeným s uzavírkami komunikací a povoleními, které jsou potřebné k uskutečnění soutěže, Policii ČR aj.

Pojištění:

viz Pravidla platná pro celý seriál závodů Auto Design Cup 2019

Ubytování a strava:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. V prostoru servisní zony bude stánek s občerstvením. Ceny přijatelné, obsluha příjemná.