Rallysprint Předotice

Datum závodu:17.7.2021
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF

 

Vážené posádky,

 

věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 

 

Soutěž Rallysprint Předotice proběhne dne 17.7.2021, dle časové osnovy uvedené v propozicích k závodu.

 

Dle nařízení vlády jsme stále povinni dodržovat epidemiologická nařízení, která brání šíření nemoci Covid-19. Žádáme proto všechny účastníky, aby si následující informace  důkladně přečetli (klidné i několikrát), aby nedošlo ke zbytečným a nepříjemným situací nebo nechtěným nepříjemnostem, které by mohly po nedodržení stanovených podmínek nastat. 

 

Osoby účastnící se akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují následující podmínky ( resp.jednu z nich):

 

-osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo

 

-osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC(antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, bude možné předložit i potvrzení negativního výsledku vyšetření zaměstnavatelem, nebo čestné prohlášení s doložením negativního výsledku testu (samovyšetření)  nebo

 

-osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo

 

-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

 

!!!Všichni účastníci musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19!!!

V prostoru přejímek i startu bude k dispozici dezinfekce.

 

K přejímkám přistupujte jednotlivě a dodržujte rozestupy minimální vzdálenosti 2 metry. Pořadatelé mají povinnost měřit účastníkům závodu teplotu, proto vás žádáme o spolupráci. Měření bude probíhat bezkontaktním teploměrem. Při zjištění zvýšené teploty bude tato osoba muset podstoupit antigenní test na místě. 

 

!!! Po celou dobu konání soutěže je ministerstvem zdravotnictví stanovena podmínka:

 

Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) !!! Prosíme vás o respektování této podmínky, jelikož byste pořadateli mohli neplněním této podmínky (i všech ostatních) způsobit nemalé problémy.  V servisním zázemí posádek, v rodinném kruhu, nebo tam, kde není možný kontakt s druhou osobou, není nutné ochranné prostředky používat.

Děkujeme za pochopení a respektování těchto podmínek.

 

Za AUTO Design Racing Team

 

Čalounová Eva